CHĂM SÓC DA VÀ MASSAGE MẶT

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, được đắm chìm trong không gian yên bình tràn ngậ...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: Updating

Call now! Book now!

Chăm sóc phụ nữ sau sinh

Trong quá trình phụ nữ mang thai, vượt cạn, khiến cơ thể mất sức, suy nhược; đặc...

Duration: 2 hours  |   Treatment steps: 9

Call now! Book now!

Giải độc cơ thể

Dịch vụ mới “giải độc cơ thể” tại Cham spa & massage là một liệu pháp hiệu q...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: 2

Call now! Book now!

바디마사지

바디 마사지의 비슷한 말은 안마입니다.옛날부터오늘까지바디마사지는아주효과적인치료법이라고봅니다. 바디 마사지는 신경 시스템이나 내장과 연결되는 경혈...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: 2

Call now! Book now!

발 마사지

살아있으면서 발에 관심을 가지는 사람은 거의 없습니다.발은차가워질때나아플때나발에관심을갖기시작합니다.옛날에는“마른뿌리가있는나무는먼저죽고아픈발이있는...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: Updating

Call now! Book now!

바디 관리

바디 피부 관리 서비스 ( 클릭하여 세부 사항 확인 바람) 바디 DETOX  (90 분) 바디 DETOX ( 4 손) (180 분) PARAFF...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: Updating

Call now! Book now!

얼굴 피부 케어및얼굴 마사지

일 때문에 힘든 시간을 지낸 후 향은 잔득한 공간에 잠기고 잘 하는 기술자의 손으로 모든 피로를 없어지는 것은 최고입니다.활력을다시찾기위해모든걱...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: Updating

Call now! Book now!

하이테크 치료 지원

리에저, CO2 FRACTIONAL, 비금속, QSWCHED,YAG, IPL 기술로 미용 치료 패키지 (클릭하여 세부 사항 확인 바람)  얼굴에...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: Updating

Call now! Book now!

외음부 뷰디

현재는 외음부 축소, 외응부 회춘하는 것은 많은 여자들의 필수적인 뷰디 요구이다. 출산 후 “외음부”의 사이즈가 커저 있어 많은 여자 분들이 슬...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: Updating

Call now! Book now!

슬리밍 기술

하이테이크로 건강 관리 및 미용 관리하는데 유명한 SPA로써 피부 미장 영역에 많은 경험으로 여자들의 피부에 관련 걱정을 잘 이해하고 있는 바탕...

Duration: 2 hours  |   Treatment steps: 5

Call now! Book now!

5 IN 1 – 한국의 BABY FACE 얼굴 피부 회춘법

여자한테 기미가 항상 골치가 아픈 문제이다. 그래서 돈이 많이 들더라도 기미 없앨 수 있으면 바로 투자하는 사람이 많습다. 당신이 아직도 안전하...

Duration: 0.3 hours  |   Treatment steps: 9

Call now! Book now!

털 제거 지원

아시아 여자에겐 “ 털”이 참 나쁜 것이다. 털이 있어 여자가 덜 귀엽고 덜 색시하다. 많은 사람한테 털이 발, 다리에서만 많이 나오는 것이 아...

Duration: Updating hours  |   Treatment steps: 6

Call now! Book now!