Foot massage 60 phút

QUY TRÌNH DỊCH VỤ FOOT MASSAGE 60 PHÚT Bước 1: Ngâm chân thuốc muối gừng, Bài ma...

Thời gian phục vụ: 1 giờ  |   Số bước trị liệu: 5

Liên hệ Đặt phòng

Massage body 120 phút

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 120 PHÚT Bước 1: Tắm sạch, ngăm bồn tắm lá thuốc ...

Thời gian phục vụ: 2 giờ  |   Số bước trị liệu: 6

Liên hệ Đặt phòng

Massage body 90 phút không ngâm lá thuốc Dao Đỏ

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 90 PHÚT KHÔNG NGÂM LÁ THUỐC DAO ĐỎ Bước 1: Tắm sạ...

Thời gian phục vụ: 1.3 giờ  |   Số bước trị liệu: 3

Liên hệ Đặt phòng

Massage body 90 phút ngâm lá thuốc Dao Đỏ

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 90 PHÚT NGÂM LÁ THUỐC DAO ĐỎ Bước 1: Tắm sạch, ng...

Thời gian phục vụ: 1.3 giờ  |   Số bước trị liệu: 6

Liên hệ Đặt phòng

Massage body 60 phút

QUY TRÌNH DỊCH VỤ MASSAGE BODY 60 PHÚT Bước 1: Tắm sạch Bước 2: Massage liên hoà...

Thời gian phục vụ: 1 giờ  |   Số bước trị liệu: 2

Liên hệ Đặt phòng

Tắm lá thuốc người Dao Đỏ

Người Dao từ đời này sang đời khác truyền nhau một bài thuốc tắm cổ truyền kỳ di...

Thời gian phục vụ: 1.3 giờ  |   Số bước trị liệu: 3

Liên hệ Đặt phòng