Tôn Tạo Bảo tàn Chăm Đà Nẵng!

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm, với tổng mức đầu tư 44,6 tỷ đồng t...